Najmodernejšie výrobné procesy a stroje

Flexibilne a rýchlo reagujeme na vaše potreby !

Dlhoročné skúsenosti a vedomosti s lisovaním a tvárnením kovov. Špecializácia na náročné výlisky a tvárnenie kovov.