Lisovanie v ručnom režime

  • lisy mechanické, hydraulické

  • lisované diely vyrábame na lisoch v ručnom režime

  • charakter strojov:

    • 400T – hydraulické lisy Muller
    • 500T – Mechanické lisy PKZ 500
    • 250T – Mechanické lisy LKT 250